Ne vždy však tyto prostředky jdou na úrodnou půdu a tak vzniká problém zahraniční zadluženosti.
Tento problém ohrožuje stabilitu platebního systému a komplikuje rozvoj mezinárodní ekonomické spolupráce. Ke vzniku zadluženosti dochází už od 60.let a to u rozvojových ekonomik, v 80. letech se začali zadlužovat i státy Latinské Ameriky, jako je například Brazílie, Kolumbie či Venezuela a dále také státy jihovýchodní Asie, zejména Thajsko, Malajsii a Indonésii.

V řadě států pak vzniká tzv. bludný kruh chudoby, kdy státy nejsou schopni sami splácet svůj dluh. Aby dluh mohly splatit, půjčují si další peníze a vyvářejí si tak další dluhy. Kritická zadluženost potom odrazuje příliv kapitálu a zahraniční investice a tím ještě více znesnadňuje rozvoj dané země.

Půjčky od bohatších států nemají jen pozitivní důsledky, ale také negativní:
– sílící závislost na vnějším ekonomickém prostředí
– nepříznivý vývoj makroekonomických ukazatelů
– zdražení přístupu k zahraničnímu soukromému kapitálu
– příliš uvolněná měnová politika
– pomalé tempo inovací
– nadměrné rozpočtové deficity

Vzniká také zvláštní skupina předlužených ekonomik, což jsou nejméně rozvinuté rozvojové země subsaharské Afriky. Řadí se sem přes 30 zemí a objem jejich dluhů je nesplatitelný.

Vlády se to snaží nějakým způsobem řešit, první reakcí na tento problém bylo zavedení přísného šetření, to ale k zastavení dluhů nestačilo a naopak ještě došlo v daných státech k hospodářskému poklesu a sociálnímu napětí. Vznikly tak dva kluby:
1)Pařížský klub – skupina zástupců vlád, která se pravidelně schází v Paříži a řeší zde tyto obrovské dluhy
2)Londýnský klub – skupina komerčních bank, které zde řeší restrukturalizaci svých pohledávek vůči určitému oficiálnímu dlužníkovi
Mezinárodní měnový fond spolu se Světovou bankou se snaží zejména o zmírnění dluhů předlužených ekonomik a to tak, aby se dluhy dostaly na udržitelnou úroveň. K tomu je ovšem potřeba spolupráce jak dlužníků, tak i věřitelských států.

Pojem „kreditka“ je mezi lidmi mnohem rozšířenější a více používanější. Problém je, že spousta lidí tento termín používá špatně a velká část společnosti ani nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou.

Kreditní karta je tedy druh spotřebitelského úvěru a není propojena s běžným účtem. S kreditní kartou čerpáte peníze, které vám půjčuje banka a musíte je také do určité doby vrátit, této době se říká bezúročné období. Bezúročné období bývá většinou 40 až 45 dní, v některých společnostech může být i 60 dní. Pokud tedy peníze stihnete vrátit včas, neplatíte úroky, pokud to nestihnete, platíte poměrně vysoký sankční úrok, ten se pohybuje kolem 20 – 25%. Pokud s kartou neplatíte v obchodech často, kreditní karta se vám moc nevyplatí, protože poplatek za její vydání může být vyšší, než výhody, která vám banka ke kreditní kartě poskytne.

Právě debetní karta slouží k běžnému placení v obchodě z vlastního bankovního účtu a vlastních naspořených peněz. Debetní kartu tak používá většina lidí v naší společnosti a často ji dostanete zdarma při založení bankovního účtu.

Vyplatí se tak mít obě karty, a pokud zrovna nemáme peníze, je dobré požívat kartu kreditní.

Rozdíl je také při výběru peněz z účtu, pokud vybíráme peníze z bankomatu prostřednictvím kreditní karty, je zde vyšší poplatek za výběr, na vybrané peníze se nevztahuje bezúročné období a roste také úroková sazba, která se na úvěr uplatní. Naopak při vybírání peněz debetní kartou většinou nic neplatíme, popřípadě jen pár korun.

Slovo kreditní karta jsme převzali zejména z amerických seriálů, kde běžně všichni platí kreditní kartou, tady ale většina lidí využívá tu pravou a debetní karty se v USA používají méně a teprve se rozšiřují mezi lidmi. V Česku byl tento vývoj opačný, po roce 1990 se u nás začaly rozšiřovat debetní karty a ty kreditní se začaly využívat a v posledních několika letech.


1)Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí přispívá zejména na ochranu a zlepšování stavu životního prostředí, jak vyplývá již z názvu. Příjmy fondu jsou nejčastěji z plateb za znečišťování nebo poškozování životního prostředí a o tom, kam budou tyto prostředky investovány, rozhoduje ministr životního prostředí.

2)Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie se podílí zejména na rozvoji české filmové tvorby a filmařů. Podporuje tedy psaní scénářů, distribuci filmů, modernizaci kin, ale také různé filmové festivaly či přehlídky. Zabývá se také majetkovými autorskými právy. Jeho zdroje tvoří mimo jiné také poplatky z vysílání reklamy a audiovizuální poplatky.

3)Státní fond kultury
Státní fond kultury spravuje Ministerstvo kultury České republiky a poskytuje příspěvky na umělecká díla, podporu kulturních památek, výstavní činnost, propagaci české kultury v zahraničí a další činnosti související s rozvojem kultury. Tyto příspěvky mohou získat fyzické i právnické osoby a jsou jim poskytnuty maximálně dvě třetiny celkových nákladů.

4)Státní zemědělský investiční fond
Státní zemědělský investiční fond zajišťuje zejména tzv. intervenční a subvenční nákupy, spravuje vývozní a dovozní licence některých zemědělských komodit a administruje podpůrné programy. Dále také rozhoduje o poskytnutí dotace a kontrolu plnění podmínek, jak je daná dotace využívána, v případě nesrovnalostí má právo udělit sankce. Rozhodnutí o dotaci spadá pod Ministerstvo zemědělství.

5)Státní fond dopravní infrastruktury
Fond se zabývá zejména investicemi do silnic a dálnic, dále také do železnice a lanových drah. Snaží se o zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také o výstavbu cyklistických stezek. Tento fond spadá pod Ministerstvo dopravy a jeho příjmy tvoří výnosy ze silniční daně, z dálničních poplatků a také část výnosu ze spotřební daně uvalené na minerální oleje.

6)Státní fond rozvoje bydlení
Tento fond spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho hlavní náplní je podporovat rozvoj bydlení a také udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů. Snaží se tedy o snižování energetické náročnosti bydlení a dále o výstavbu a rekonstrukci bytů.


Často na podobné investice lákají nejrůznější pochybné stránky, které vás vyzývají k velké investici za dobrou vratnost, a ještě větší profit. Většinou se jedná o „zaručený recept“ na úspěch, kde nechybí obrázky spousty peněz, nahých holek a prachatých svalovců, to vše ověnčeno geniálním systémem, který všechno udělá za vás, vy jen nalijete peníze a najednou BOOM a máte sto tisíc na učtu. Docela dobrý koníček na volné večery, nemyslíte? Proč ale své finance nesvěřovat robotu někde na Kanárských ostrovech?

úspory
 

Velké zisky, malé pysky

Všechny společnosti, které obchodují s těmito opcemi, žádají na začátek docela malé investice v rámci několika stovek euro, což je pro českého Pepíka zaručený recept na úspěch, protože konečně se objevila společnost, která rozumí jeho omezeným finančním schopnostem. Jakmile tedy najde způsob, jak dostat koruny na eura, může začít obchodovat. Samozřejmě, nejdříve jej zkontaktuje jeho vlastní obchodnice či obchodník (ideálně vždy protějšek), který bude v nejlepším případě mluvit anglicky a bude to vypadat, že se točí velké peníze na každém kroku – ony se skutečně točí, ale tak trochu jiným způsobem než očekáváte.

kryptoměna
 

Robot a opce jsou dvě obce

Pokud se rozhodnete investovat do „robota“, tak se přes něj vytvoří účet u některé z velkých obchodnických společností, které sice neuvidí robota, ale uvidí vás jako majitele účtu nabytého bankovkami. Tady nastává jeden háček – pokud budete chtít obchodovat s robotem, je nejlepší nezmiňovat, jak jste se tam dostali. Pokud se vám spíše zalíbí vaše soukromá polovička, tak bude dobré vás informovat, že služby každého něco stojí. A byť na obrázcích a screenshotech vypadají výdělky arabských princů dobře, s vašimi 500 eury se toho zas tolik nezvládne. Proto nastane zlomový bod.
 
myšlenky

A větší úspory nemáte?

Každý chce vydělat, není to tak, že by si sbalili peníze a utekli, protože čím víc vyděláte, vydělají oni také víc. Zádrhel je v tom, že jakmile tam peníze dáte, už se jen tak lehce nevymknete z kolotoče a pokud se špatně něco provede, bude zase na vás, abyste opět investovali a zahájili tak kolotoč nervů na novo. 

Podle toho jak se hodně zpřísnila pravidla pro hypotéční úvěry, tak mnozí na tento způsob zakoupení vlastního bydlení nedosáhnou. Nebo lépe řečeno jim budou chybět další finanční prostředky, a kdo je nebude mít prokazatelně na svém kontě, tak skutečně nepochodí schvalovacím bankovním procesem. Nebudeme si ani nalhávat, že nemovitosti v dnešní době si drží skutečně vysokou prodejní hodnotu. Pokud zrovna majitele nemovitosti nic netlačí k prodeji, bude svůj majetek ponechávat na horních příčkách, které jsou až příliš předražené. Spoléhají na to, že každá věc má svého kupce a tak se přece jenom nějaký zájemce nalezne. Na druhou stranu je velmi zvláštní, že i ti, co mají dostatečné množství finančních prostředků, tak se nehrnou do koupě nemovitostí za celkovou kupní cenu v hotovosti, ale raději si zažádají o úvěr, který v tomto případě se dá snadněji získat. Má to přirozeně svoji logiku.

domek na vesnici

Proč je úvěr výhodnější?

·         I když má kupující dostatečnou hotovost, musí počítat s tím, že ještě navíc bude platit 4% z kupní nebo odhadní ceny nemovitosti. Tudíž konečnou cenou z nemovitosti placení nekončí. Ještě je třeba počítat s vložením na katastr nemovitostí, který je též zpoplatněn.

·         Část úvěru a část vlastní hotovosti je naprosto ideální stav, jelikož zůstane podstatná část financí na další možnou investici či opravy.

·         Není poté divu, že bydlíme na úvěry za bilion, když výhodná procenta z úroků, možné odečty, výnosy z investic a mnohé další jsou výhodnější, než si zakoupit bydlení za vlastní hotovost a potom hledat další finanční možnosti, kdy si budeme muset možná půjčit na opravy nebo jiné investice, ovšem za daleko horších podmínek, než nám nabízí hypotéční úvěr.
chaloupka u vody

Někdo takovou šanci nemá

Bohužel stále v naší republice převládají čísla těch, kteří se musí spolehnout jen na hypotéku, pokud chtějí zakoupit vlastní bydlení. Je jedno zdali to bude malý domek se zahrádkou, velká vila nebo touha si postavit vlastní stavbu, případně někomu postačí byt či družstevní podíl. Tady jsou podmínky pro získání daleko těžší a mnohdy je velmi náročné prokázat a doložit vše, tak jak banky požadují.


Z vlastní zkušenosti a zkušenosti mnohých klientů víme, že ani v dnešní době bohužel není jednoduché peníze sehnat. Ani v minulosti to nebylo tak snadné a to byly úrokové sazby ještě daleko vyšší a překračovaly kolikrát až neúnosnou hranici a přesto si lidé potřebovali půjčit a i přes vysoké úroky si půjčovali, protože mnohdy jinou možnost neměli a tak kolikrát přeplatili hodně vysoké částky. V dnešní době je tomu všemu jinak, úrok je velice nízký z dlouhodobého vývoje a oproti minulosti, ale stále se musíte prokazovat příjmy, dokládat své výdaje a mnohdy další a další informace, abyste na nějakou půjčku, hypotéku či úvěr dosáhli. Jak je to s našimi produkty?
usměvavý muž v košili a saku pije z hrníčku, sedí za stolem a má před sebou notebook
·         Pod názvem nebankovní hypotéka najdete podnikatelský úvěr. Ten si mohou sjednat podnikatelé, firmy, nebo lidé samostatně výdělečně činní, což opět znamená nějaký podnikatelský subjekt.

Co se skrývá pod pojmem americká hypotéka bez registru

Tento zažitý název necháváme z toho důvodu, že si na něj lidé potažmo podnikatelé zvykli a stále jej používají. Americká hypotéka bez registru pomůže najít způsob překonat všechny překážky.
dům již skoro postavený světlé barvy s šedou střechou, před ním neupravený písčitý terén
Podobný produkt najdete také pod názvy:
1)      Bez registrů – tento typ je vhodný pro podnikatele, kteří mohou své závazky platit i z dlouhodobého hlediska a mohou splácet až 30 let. V tomto případě nám název napovídá, že se jedná o typ úvěru, kde se takzvaně neřeší registry, čili se nenahlíží ani do jednoho typu. Bankovní ani nebankovní se neprojíždí, takže nevadí, pokud v nich máte záznam. Úvěr i přesto můžete získat.
2)      Bez doložení příjmů – v tomto případě nemusíte dokládat daňové přiznání.
Každý produkt má svá vlastní specifika, proto dobře vybírejte. Podmínky však zůstávají stejné, jako znáte například z běžné banky.
Základní pojmy se používají zcela běžně. Jistě není nutné představovat hypotéku nebo půjčku.

V dnešní době už si dávno navzájem nepůjčují jen osoby sobě velice blízké, které se dobře znají a vědí o sobě vše do posledního detailu, takže si mohou stoprocentně důvěřovat. Dnes už si lidé daleko častěji půjčují od různých finančních institucí, s nimiž si nejsou a ani nemohou být osobně blízcí a tudíž známí. A proto jim takoví poskytovatelé nemohou jen tak slepě důvěřovat a musí si klást podmínky, jimiž se zaručuje, že bude vše řádně vráceno. Nejspíše, pochopitelně, protože jistotu tu nelze mít nikdy, vždy se může objevit nějaký ten problém.
lidé a peníze

A tak zkrátka každý poskytovatel půjček žádá nějaké ty záruky. A ani hypotéky nejsou výjimkou. Zajištění hypotéčního úvěru je naprosto běžná věc, jež má jenom a pouze garantovat řádné splácení a splacení.
Takovýchto ‚pojistek‘ může existovat povícero. Každý poskytovatel si vybírá to, co mu nejlépe vyhovuje, co se podle něj nejvíce vyplatí, co je nejméně rizikové.
Běžné je tu například to, že se neposkytuje hypotéka na celou cenu nemovitosti, ale jenom na její část. A zájemce o tuto půjčku se musí na transakci i osobně finančně podílet. Čímž se oddělí pomyslné zrno od plev; protože neuspěje ten, kdo má příliš málo finančních prostředků a je u něj tedy větší riziko neschopnosti či neochoty půjčku vracet.
Člověk tak musí dát do zástavy nemovitost, za niž získá jenom část její odhadní ceny. A kdyby pak nesplácel, poskytovatel půjčky má jistotu, že z prodeje takové nemovitosti získá zpět to, nač má nárok. Spolehlivě. Nebankovní sektor nabízí zpravidla maximálně padesát procent odhadní ceny takové nemovitosti, jsou tu ale i poskytovatelé nabízející v některých případech až více než sedmdesát procent, banky by měly nabízet nanejvýš osmdesát procent.
kreditní karta

Pro navýšení zmíněné částky je pak zapotřebí zajistit i další krytí, někdy je požadováno i pojištění nemovitosti, na niž se hypotéka vztahuje, případně životní či úvěrové pojištění klienta, někdy je zapotřebí ručitel, jenž má povinnost platit ve chvíli, kdy tak dlužník nečiní.
Někomu to nemusí být milé, ale musí to být. Protože banky tu nejsou od toho, aby doplácely na ty, kdo si vezmou půjčku a pak už se jim tak jaksi nebude chtít platit.


Také jste narazili na překážku, když jste se poohlíželi po úvěru, který by vám usnadnil vaši životní situaci? V tom případě se s velkou pravděpodobností jedná o jednu ze dvou obvyklých komplikací. Buď jsou to problémy s bonitou, anebo problémy s registry. Tyto dvě situace komplikují život většině žadatelů o peníze. A pokud jde o klasické bankovní domy, tam každá žádost s podobnými komplikacemi automaticky skončí fiaskem. Jakmile banka zjistí, že máte zápis v registru anebo nízkou bonitu, vaše žádost o úvěr letí automaticky do koše, a vy můžete přijít žádat o peníze až poté, co zápis zmizí anebo vaše příjmy povyrostou.

britská měna

Jenže co naplat, v životě si člověk nevybírá a o půjčku žádá právě v situaci, kdy peníze nejvíce potřebuje! Takže je jasné, že když vyrazíte pro úvěr, tak prostě nemáte čas čekat, až se něco změní.

Vlastně ani na nic čekat nemusíte. Existuje jen málo životních situací, které by byly tak zlé, že byste nezískali úvěr ani v nebankovní společnosti. Když se k vám banka obrací zády, tak už na nic nečekejte a vyrazte jinam – přirozeně tam, kde vám vyjdou vstříc.

Právě proto jsou nebankovní úvěry tak oblíbené – proto je lidé mají rádi. Protože jsou flexibilní a rychlé, a mají přehledné podmínky.

Vezměte si třeba už jen to, že nemusíte nikam chodit, bohatě postačí, když vyplníte rychlý formulář na internetu, a tím je celá vaše žádost hotová. O všechno ostatní se za vás postará poskytovatel půjčky a jeho specialisté. Právě ti za vás vyřeší, cokoli bude potřeba a podmínky půjčky nastaví tak, aby vám jejich plnění nedělalo potíže.
zadlužený člověk

A to, že máte nějaký zápis v rejstříku, to už je jen drobnost, se kterou si hypotéka bez registru poradí jedna dvě.

Jak je tedy vidět, klíč úspěchu spočívá v tom, obrátit se na toho správného poskytovatele, který vám ochotně vyjde vstříc a nebude vám život ještě více komplikovat.

 


Trápí vás nižší příjmy? Možná to ve skutečnosti ani není tak špatné, jak to na první pohled vypadá. Pokud jde o bonitu žadatelů, tak ta vypadá vždycky hrozivě poté, co ji spočítají v bance. Když se jí začnou zabývat nebankovní společnosti, situace je kupodivu ihned mnohem lepší.balíček ruských bankovek
Bonita žadatele vypovídá o tom, zda bude žadatel svou půjčku v budoucnu schopný splácet. Na to má vliv mnoho skutečností. V první řadě hrají prim vaše příjmy, ale také výdaje, váš věk, rodina, jako třeba počet dětí, a samozřejmě i vaše závazky, třeba finanční zatížení z minulosti. Když se toto všechno dá dohromady, výsledkem je předpokládaná bonita žadatele. A o to tady jde – zda budete schopni svou půjčku v budoucnosti splácet anebo ne, to vám s určitostí nikdo neřekne. Všichni počítají pouze odhady – a na konkrétním výpočtu záleží, jaká bonita vám vyjde.
Obecně řečeno, banky používají velice přísná kritéria, příjmy žadatelů krátí, jejich výdaje navyšují a jejich teoretické výpočty tak hrají v neprospěch většiny žadatelů.
Pokud jde o nebankovní společnosti, tak ty vycházejí z reality a ze skutečných vámi zadaných údajů o vaší finanční situaci. A v takovém případě se bonita žadatele jeví v mnohem lepším světle.
Záleží tedy jen na vás samotných, kam pro svou půjčku vyrazíte. Nicméně pokud máte obavy ze špatné bonity a víte, že půjčku musíte získat stůj, co stůj, pak se vám rozhodně vyplatí vyrazit do nebankovní společnosti – třeba pro hypotéku bez doložení příjmu.symbol dolaru a 2 modré figurky
Zní vám to jako ideální volba? Ano, to svým způsobem je, ale i v takovém případě můžete být nakonec zklamaní. Ani hypotéku bez dokládání příjmu vám nikdo automaticky nedá. Svůj příjem musíte vždy doložit, a pokud poskytovatel půjčky zjistí, že je pro přidělení úvěru příliš nízký, tak půjčku nezískáte ani v nebankovní společnosti – byla by pro vás příliš riziková.

Jestliže rychle potřebujete peníze, a ještě navíc máte nějaký ten vroubek, třeba v podobě záznamu v registru anebo nižšího daňového přiznání, tak do banky vůbec nechoďte, ušetříte si tím čas s předem marnou žádostí o peníze. Anebo pokud tomu nevěříte, tak to pro klid v duši klidně vyzkoušejte, nicméně již předem je jisté, že v žádném případě neuspějete. Není v české republice bankovní dům, který by vám půjčil peníze se záznamem v registru anebo s nízkým příjmem, tak to chodí a na to je tu zákon.
uzavření smlouvy

Nicméně nemusíte mít strach, stále jste nevyčerpali všechny možnosti, kam se obrátit. Právě v takové složité životní situaci se vám bude více než kdy jindy hodit nabídka nebankovní společnosti, která bude individuální a šitá na míru vašim potřebám. Jde jen o to, abyste si zvolili tu pravou nebankovní společnost, která vám nabídne skutečně férovou půjčku.

A věřte tomu, že se dobře vybrat dá! Dokonce můžete získat podobně výhodnou úrokovou míru jako je tomu v bance. Pokud nebudete mít nějaké velké komplikace a váš záznam v registru bude zanedbatelný, můžete získat ten nejvýhodnější možný úrok, jaký vám nebankovní společnost může nabídnout .
finanční výhra

Každopádně k tomu, abyste potřebné peníze získali rychle a bez komplikací, je nezbytné, abyste co nejdříve vyplnili online formulář na webových stránkách nebankovní společnosti. Zde se rovněž dozvíte vše potřebné, co budete chtít ohledně vámi zvolené půjčky vědět. Každopádně k žádosti přiložte několik fotografií nemovitosti, kterou se za svou půjčku zaručíte. Může to být vaše garáž stejně tak jako byt či pozemek anebo jiná nemovitost, dokonce ji ani nemusíte vy sami vlastnit, pokud ve svém okolí najdete ochotného člověka, který se svým majetkem zaručí za vás. Záruka v podobě nemovitosti je naprosto nezbytná, a jakmile ji složíte, tak už penězům nebude stát nic v cestě a můžete je mít již v den podpisu smlouvy doma.